Avukat & Arabulucu Türkan Pelvan Gürtekin

 
Hukuk büromuz; 30 yılı aşkın süre önce Avukat & Arabulucu Türkan PELVAN GÜRTEKİN tarafından Avcılar'da kurulmuş, şahıs ve şirket özelinde gelişen müvekkil portföyü ile bölgenin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.
 
 
 
 
 
 
TÜRKAN PELVAN GÜRTEKİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

Faaliyet Alanlarımız
 
 
 
Avukat & Arabulucu Türkan Pelvan Gürtekin, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Avcılar Avukatlık Bürosu

 
Sahip olduğu mesleki tecrübe ve iş disiplini ile müvekkillerinin güvenini kazanan hukuk büromuz, hukuki süreçteki öngörülerinin isabetliliği ile de başarıya ulaşmayı prensip haline getirmiştir. Gelenekçi değil, yenilikçi bir kimlikle hareket etmek, güncel mevzuat değişimlerini ve bilgi teknolojilerini yakından takip ederek dinamik kalmak bizce önemlidir.
 
 
 
avcılar avukat
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

İş Hukuku

 
Avcılar’da bulunan Hukuk Büromuz’ da ; özel hukukun işçi-işveren uyuşmazlıklarını konu edinen bu alanında danışmanlık- vekillik ve arabuluculuk hizmeti vermekte, bu hizmet hem işveren hem de işçi düzeyinde gerçekleşebilmektedir.
 
 
 
avcılar iş huku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

İcra & İflas Hukuku

 
İcra ve iflas kurumu, hukukun en önemli alt dallarından biridir. Zira; genel olarak alacakların tahsili, kazanılan davalardaki hükümlerin yerine getirilmesinin temini ve bu kapsamda borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü icrai işlem, icra ve iflas hukukunun alanına girmektedir.
 
 
 
avcılar icra iflas hukuku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Tazminat Hukuku

 
Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler.
 
 
 
avcılar tazminat hukuku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Ceza Hukuku

 
Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini güncellemeyi ilke haline getirmiş, gerek meslek içi eğitim seminerleri katılımı, gerekse yargılamada taraf vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile ceza hukuku alanında da faaliyetlerini başarılı bir biçimde devam ettirmiştir.
 
 
 
avcılar ceza hukuku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Ticaret Hukuku

 
Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
 
 
avcılar ticaret hukuku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Gayrimenkul Hukuku

 
Hukuk büromuz; gayrimenkul hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
 
 
avcılar gayrimenkul hukuku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Aile Hukuku

 
Avcılar’daki Hukuk Büromuzda uzman kadrosu ile medeni hukukun en çok uyuşmazlık yaşanan alanı olan boşanma davaları başta olmak üzere aşağıda sıralanmış diğer alanlarında da her türlü danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.
 
 
 
avcılar aile hukuku
 
 
 
 
 
 
avukat ikon
 

Arabuluculuk

 
Arabuluculuk; alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların gerek dava açılmadan evvel gerekse yargılama aşamasında uyuşmazlığı arabuluculuk eğitimi almış, tarafsız bir arabulucu refakatinde çözümlemelerini hedefler.
 
 
 
avcılar arabuluculuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKAN PELVAN GÜRTEKİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU
 
 
 
Türkan Pelvan Gürtekin Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu; ekibinde yer alan avukatların en temel önceliği, müvekkillerinin ve danışanlarının ihtiyaç duyduğu hukuki desteği, tecrübeleri ve tazeledikleri güncel hukuk bilgileriyle, temin etmeye çalışmaktır.
 
 
 
 
 
 
 

 

ÜCRETSİZ İLETİŞİM FORMU

 
 
 
*
 
*
 
 
 
*