top of page

AVUKAT & ARABULUCU
TÜRKAN PELVAN GÜRTEKİN

Hukuk büromuz; 30 yılı aşkın süre önce Avukat & Arabulucu Türkan PELVAN GÜRTEKİN tarafından Avcılar'da kurulmuş, şahıs ve şirket özelinde gelişen müvekkil portföyü ile bölgenin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

308.png

FAALİYET ALANLARIMIZ

324.png

ARABULUCULUK

325.png

İLETİŞİM

336.jpg

TÜRKAN PELVAN GÜRTEKİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

FAALİYET ALANLARIMIZ

Avukat & Arabulucu Türkan Pelvan Gürtekin, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

329.png

Avcılar Avukatlık Bürosu

Sahip olduğu mesleki tecrübe ve iş disiplini ile müvekkillerinin güvenini kazanan hukuk büromuz, hukuki süreçteki öngörülerinin isabetliliği ile de başarıya ulaşmayı prensip haline getirmiştir. Gelenekçi değil, yenilikçi bir kimlikle hareket etmek, güncel mevzuat değişimlerini ve bilgi teknolojilerini yakından takip ederek dinamik kalmak bizce önemlidir.

329.png

Tazminat Hukuku

Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler.

329.png

İş Hukuku

Avcılar’da bulunan Hukuk Büromuz’ da ; özel hukukun işçi-işveren uyuşmazlıklarını konu edinen bu alanında danışmanlık- vekillik ve arabuluculuk hizmeti vermekte, bu hizmet hem işveren hem de işçi düzeyinde gerçekleşebilmektedir.

329.png

Ceza Hukuku

Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini güncellemeyi ilke haline getirmiş, gerek meslek içi eğitim seminerleri katılımı, gerekse yargılamada taraf vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile ceza hukuku alanında da faaliyetlerini başarılı bir biçimde devam ettirmiştir.

329.png

İcra & İflas Hukuku

İcra ve iflas kurumu, hukukun en önemli alt dallarından biridir. Zira; genel olarak alacakların tahsili, kazanılan davalardaki hükümlerin yerine getirilmesinin temini ve bu kapsamda borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü icrai işlem, icra ve iflas hukukunun alanına girmektedir.

329.png

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

329.png

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz; gayrimenkul hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

329.png

Aile Hukuku

Avcılar’daki Hukuk Büromuzda uzman kadrosu ile medeni hukukun en çok uyuşmazlık yaşanan alanı olan boşanma davaları başta olmak üzere aşağıda sıralanmış diğer alanlarında da her türlü danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.

329.png

Arabuluculuk

Arabuluculuk; alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların gerek dava açılmadan evvel gerekse yargılama aşamasında uyuşmazlığı arabuluculuk eğitimi almış, tarafsız bir arabulucu refakatinde çözümlemelerini hedefler.

TÜRKAN PELVAN GÜRTEKİN AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

Türkan Pelvan Gürtekin Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu; ekibinde yer alan avukatların en temel önceliği, müvekkillerinin ve danışanlarının ihtiyaç duyduğu hukuki desteği, tecrübeleri ve tazeledikleri güncel hukuk bilgileriyle, temin etmeye çalışmaktır.

Dengesiz Adalet Terazisi

ÜCRETSİZ İLETİŞİM FORMU

İletişime Geçtiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.

bottom of page